Wat kan Hersenwerken betekenen voor jou en jouw hond?

De allerbeste reden om Hersenwerk in te zetten is omdat het leuk is! Hersenwerk is één van de vele activiteiten die je met je hond kunt doen. Samen actief zijn, daar word je hond heel blij van. En van een blije hond… daar word jij ook blij van!

Met Hersenwerk kom je tegemoet aan de natuurlijke behoefte van de hond om te snuffelen, na te denken, in beweging te zijn en actief te zijn met zijn mens. Doen wat je leuk vindt geeft je een fijn en voldaan gevoel en het zorgt voor mentale en fysiek ontspanning. Dit geldt voor mensen, maar zeker ook voor honden.

Wat maakt Hersenwerk anders?
Zoeken en vinden wordt veel ingezet in spel- en trainingsvormen met honden. Het vinden van het object is het doel, dat wordt beloond met een ‘goed zo!’ en gaat gepaard met de trots van de mens als de hond snel en vaardig is in het spel. De actie en het resultaat zijn aan elkaar gekoppeld; het resultaat van scoren en goed doen is leidend. Verstoppen, zoeken en vinden is ook de route die bij Hersenwerk voor honden wordt gevolgd. Maar het gaat bij Hersenwerk om het proces en niet om het doel. Je hond bepaalt de manier waarop hij zoekt, het tempo en als hij geen zin of andere prioriteiten heeft, dan is dat oké.

Doordat de focus op het proces ligt en niet op het resultaat, is er alle ruimte om te kijken naar elk detail rondom het aangeboden spel.
Hoe je hond reageert op het spel, hoe hij beweegt, welke keuzes hij maakt, welke technieken hij inzet en of, en zo ja hoe, hij interactie zoekt met jou. Alles is informatie en met die informatie gaan jij en hond met elkaar in gesprek. 

Hersenwerk is bedoeld voor ontspanning: samenspel tussen hond en zijn mens. Niets móet, er bestaat geen slim of dom, het gaat niet om scoren. Vanuit de filosofie van Hersenwerk voor honden draait alles om verbinden en samenwerken. Interactie is de kern. Vanuit het samen Hersenwerken ontstaat namelijk een hele mooie communicatie tussen mens en dier. Van mens naar hond, maar nog veel meer van hond naar mens. En dat is de allergrootste meerwaarde van Hersenwerk voor honden!

Hersenwerk in de basis workshop: inzicht
Je zult ervaren dat Hersenwerk om details gaat. Details die je tot nu toe zeer waarschijnlijk gemist hebt en dat is ook logisch. Hersenwerk gebeurt op de vierkante meter, wat bijna geen enkele andere activiteit is voor mens en hond. Doordat je zo dichtbij elkaar werkt, worden ook de signalen zichtbaarder. Dichtbij ontstaat er een hele andere interactie. Tel daarbij op de rust die gepaard gaat met Hersenwerk en er gaat automatisch een wereld voor je open. Voor de mens, maar ook zeker voor het dier!


Hersenwerk is ten diepste bedoeld voor ontspanning, van zowel mens als dier. Niets moet, er bestaat geen slim of dom, het gaat niet om scoren.
Het draait om verbinden en samenwerken.

Wil je meer informatie, vraag dan naar onze workshops Hersenwerk via het contactformulier onderaan deze pagina!